Internetový obchod

Zajištění kyberbezpečnosti z pozice zadavatele

Trvalá hrozba kybernetických útoků se nevyhýbá ani veřejnému sektoru, přičemž jejich důsledky jsou pro napadený subjekt (zpravidla) významné. Řadu subjektů veřejného sektoru však nedisponuje dostatečnými personálními kapacitami nutnými pro zajištění (efektivní) kybernetické bezpečnosti, a proto přistupují k poptávání těchto služeb od externích subjektů. Z pohledu zadavatele však takové řízení představuje komplikovaný proces se řadou právně i technicky složitých otázek. Na školení se dozvíte: Jaké druhy zadávacích řízení jsou pro poptání externích služeb kyberbezpečnosti vhodné. Jak zákonně (dostatečně) vymezit předmět veřejné zakázky. Jak vhodně nastavit kvalifikační a hodnotící kritéria. Na co nezapomenout v návrhu smlouvy. Lektor:  JUDr. Kamil Jelínek (advokát se zkušenostmi z Krajského soudu v Brně, působící na Právnické fakultě Masarykovy univerzity)

1 800 Kč

JŘBU a JŘSU a jejich využití v IT zakázkách

Zadávání IT zakázek je obecně považováno za jednu z nejnáročnějším oblastí, a to především kvůli vysokým nárokům na právní i technické znalosti osoby, která veřejnou zakázku připravuje a následně realizuje. Současně se velké množství zadavatelů - od obcí přes nemocnice až po ústřední orgány státní správy - potýká s tzv. stavem exkluzivity (vendor lock-in), na který se zaměřují kontrolní orgány při přezkumu zadávání veřejných zakázek - řešit takovou situaci však není z pohledu zadavatele jednoduché. Dozvíte se: Jak zadávat veřejnou zakázku na "nové" IT v JŘSU - výhody a úskalí. Jak lze v průběhu JŘSU "pracovat" se zadávacími podmínkami a předběžnými nabídkami. V jakých případech lze zadávat "rozšiřující" IT zakázky v JŘBU. Co je vendor lock-in (stav exkluzivity) a jak ho řešit. Lektor: JUDr. Kamil Jelínek  (advokát se zkušenostmi z Krajského soudu v Brně, působící na Právnické fakultě Masarykovy univerzity) Trvání: 9:00-11:00 Konání: 24.5.2022

1 800 Kč

Vymezení předmětu veřejné zakázky – prakticky a na příkladech

V praxi celá řada zadávacích řízení "pohoří" kvůli nepřesnému či nedostatečnému vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. nesprávnému stanovení technických podmínek. Současně kontrolní orgány - poskytovatelé dotací, ÚOHS či správní soudy - při přezkumu zadávání veřejných zakázek velmi často objeví nezákonné použití odkazu na konkrétní výrobek nebo výrobce. Dozvíte se jaké jsou požadavky na vymezení předmětu soudů jak se vyhnout sankcím za použití odkazu na výrobek nebo dodavatele jak správně a naplno využít předběžných tržních konzultací jak při vymezení předmětu veřejné zakázky zohlednit environmentální odpovědné zadávání a to vše na praktických příkladech z praxe! Lektor: JUDr. Kamil Jelínek (advokát se zkušenostmi z Krajského soudu v Brně, působící na Právnické fakultě Masarykovy univerzity) Trvání: 9:00 - 11:00 Konání: 26.4.2022 online

1 800 Kč