Novela ZZVZ – praktické dopady do zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) doznal v řadě ohledů zásadních změn, které se dotknout jak konceptuálních otázek, tak i dílčích úkonů v zadávacím řízení. Právě konkrétním změnám ZZVZ i souvisejícím závěrům rozhodovací praxe významným pro zadavatelskou praxi je věnováno toto školení.

Co se na školení dozvíte?

  • jaké zásadní změny do zadávání veřejných zakázek novela přináší
  • jaké změny v zadávacích podmínkách v souladu s novelou provést
  • jak se novela promítne do aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a správních soudů


Lektor: JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. - advokát specializující se na právo veřejných zakázek, autor komentáře k ZZVZ, se zkušenostmi z Krajského soudu v Brně, působící na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Trvání: cca 9:00 - 13:00

Místa konání:

  • Brno - 12. 10. 2023
  • Ostrava - 16. 10. 2023
  • Olomouc - 19. 10. 2023
  • Jihlava - 23. 10. 2023
  • Zlín - 26. 10. 2023

Při registraci účasti prosím do poznámky uveďte, o jaké místo konání máte zájem. Občerstvení na místě je zajištěno. 

2 390 Kč