Nabídka školenískoleni@ilconsulting.cz

Poradenství a administrace


Poskytneme Vám odborný servis v jakékoliv fázi zadávacího řízení

 • tvorba zadávací dokumentace
 • podpora při financování z fondů EU nebo dotačních programů
 • vedení řádné elektronické komunikace během zadávacího řízení
 • vypořádání námitek dodavatelů v zadávacím řízení
 • analýza a návrh možnosti změn smlouvy, typicky vícepráce či posunutí termínu

Dále nabízíme

 • kontrolu a posouzení již zadaných veřejných zakázek
 • úpravu či vytvoření interní směrnice zadavatele k zadávání veřejných zakázek
 • konzultační a školící činnost k zadávání veřejných zakázek

Aktuální výzvy IROP

Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

 • podpora aktivit infrastruktury základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD

 • podpora aktivit infrastruktury pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek
 • podpora aktivit infrastruktury základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

zakazky@ilconsulting.cz

O nás

 • Našich školení se již zúčastnilo přes 300 lidí v 6 městech
 • Od roku 2017 poskytujeme školení s akreditací MV
 • V roce 2020 jsme rozšířili nabídku o online školení a webináře

Mgr. Richard Staňo

Jednatel společnosti

JUDr. Kamil Jelínek

Lektor

Mgr. Jan Šlesinger

Lektor