Zajištění kyberbezpečnosti z pozice zadavatele

Trvalá hrozba kybernetických útoků se nevyhýbá ani veřejnému sektoru, přičemž jejich důsledky jsou pro napadený subjekt (zpravidla) významné. Řadu subjektů veřejného sektoru však nedisponuje dostatečnými personálními kapacitami nutnými pro zajištění (efektivní) kybernetické bezpečnosti, a proto přistupují k poptávání těchto služeb od externích subjektů. Z pohledu zadavatele však takové řízení představuje komplikovaný proces se řadou právně i technicky složitých otázek.

Na školení se dozvíte:

  • Jaké druhy zadávacích řízení jsou pro poptání externích služeb kyberbezpečnosti vhodné.
  • Jak zákonně (dostatečně) vymezit předmět veřejné zakázky.
  • Jak vhodně nastavit kvalifikační a hodnotící kritéria.
  • Na co nezapomenout v návrhu smlouvy.

Lektor:  JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. (advokát se zkušenostmi z Krajského soudu v Brně, působící na Právnické fakultě Masarykovy univerzity)
1 800 Kč