Žádost o vysvětlení a možnosti změn závazku ze smlouvy pohledem praxe a ÚOHS

Novinka

Workshop bude zaměřen na praktickou aplikaci § 46 a § 222 ZZVZ při zohlednění aktuální rozhodování praxe ÚOHS, rozhodovací praxe správních soudů i aktuální zadavatelské praxe.


Na workshopu se mimo jiné dozvíte:

  • jaké jsou limity pro objasnění nebo doplnění nabídek,
  • jak reagovat v případě nulových položek v položkových rozpočtech
  • zda lze po podání nabídky obměnit kvalifikační poddodavatele
  • jak se správně vypočítá původní hodnota smlouvy
  • jak reagovat na změnu právních předpisů dopadajících na předmět smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky
  • jaké řešit prodlužování termínů a jaké následky s sebou přináší neuplatnění smluvních sankcí vůči dodavateli
  • jak na uvedené otázky nahlíží aktuální rozhodovací praxe ÚOHS 


Lektoři: 

JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. - advokát specializující se na právo územních samospráv, se zkušenostmi z Krajského soudu v Brně, působící na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Mgr. et Mgr. Petr Jedlička - aktuálně působí jako vedoucí oddělení druhostupňového rozhodování veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Trvání: cca 9:00 - 13:00

Termíny a místa: 13. 6. 2023, Brno

2 190 Kč