Právní minimum pro starosty a vedení obce včetně novinek od roku 2023

Nové termíny

Na starosty a širší vedení obce dopadá při vedení obce řada povinností vyplývajících z různých právních předpisů, přičemž orientace v nich zpravidla nebývá jednoduchá.

V případě porušení těchto povinností i přes zavedenou praxi, tj. v případě nezákonnosti přitom obci hrozí negativní právní a v mnoha případech i faktické negativní důsledky, které mohou spočívat ve zrušení úkonu obce, prohlášení jeho neplatnosti nebo uložení sankce - většinou pokuty. Vedle uvedených důsledků pak nelze opomíjet i ohrožení reputace starosty a dalších osob podílejících se na vedení obce, které v krajních případech může vyústit až v trestněprávní přesah.

Na školení tak získáte přehled o povinnostech plynoucích starostům a vedení obce ze základních právních předpisů - zákona o obcích, malých rozpočtových pravidel, zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o registru smluv, zákona o svobodném přístupu k informacím, zákoníku práce, občanského zákoníku a dalších relevantních předpisů - a to praktickou formou. Pozornost bude věnována i novelám uvedených zákonů tak, abyste získali povědomí i o změnách, které se Vás dotknout od 1. 1. 2023.

Dozvíte se

  • jak nakládat s majetkem obce v souladu se zákonem o obcích
  • jak při hospodaření neporušit malá rozpočtová pravidla
  • jak se vyhnout porušení zákona při zadávání veřejných zakázek 
  • jaké informace máte dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout
  • jak postupovat při přijímání (změny) územního plánu

Lektor: JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. - advokát specializující se na právo územních samospráv, se zkušenostmi z Krajského soudu v Brně, působící na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Trvání: cca 9:00 - 13:30

Konání: 

  • Zlín - 9. 3. 2023
  • Vsetín - 14. 3. 2023
  • Kuřim/Blansko - 23. 3. 2023
  • Hustopeče/Břeclav - 28. 3. 2023
  • Znojmo - 30. 3. 2023

Při registraci účasti prosím do poznámky uveďte, o jaké místo konání máte zájem. Občerstvení na místě je zajištěno.

Zvolte si variantu:

1 990 Kč