Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) – připravte se na nové povinnosti

Online

Od roku 2022 mají veřejné instituce a vybrané soukromé společnosti povinnost zavést účinnou ochranu oznamovatelů. Pomůžeme vám zorientovat se v nové evropské směrnici a připravíme vás na výzvy a povinnosti s ní spojené.

Na školení se dozvíte:

  • Proč jsou zde zavedeny nové povinnosti v ochraně oznamovatelů.
  • Na koho dopadá evropská směrnice o ochraně oznamovatelů a na jaké povinnosti se připravit.
  • Jak zavést nástroje interní i externí komunikace v rámci vaší organizace.
  • Jak nastavit proces od přijetí oznámení až po nápravu protiprávního stavu.
  • Jaké hrozí sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů.

Lektor:  Mgr. Vojtěch Dědek (Krajský soud v Brně)

Trvání: 9:00-11:00

Konání: 27.1.2022 online

1 198 Kč