Nakládání s majetkem obce, usnesení, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Novinka

Nakládání s majetkem obce patří mezi její základní funkce. S ohledem na skutečnost, že se jedná o hospodaření s "cizím" majetkem dopadá na postup obce při nakládání s jejím  majetkem řada právních povinností. Předně v praxi působí problémy otázka, zda záměr nakládat s obecním majetkem zveřejňovat či nikoliv, o jaký smluvní typ se jedná a zda jednání obce naplňuje požadavky na péči řádného hospodáře.

Mezi další klíčové činnosti obce správní akty vydávané orgány obce. Především se jedná o usnesení zastupitelstva, kde v praxi činí problém jednak jejich formulace, tak pravomoc ke kontrole nad jejich dodržováním - v tomto směru se na školení zaměříme na kompetence kontrolního a finančního výboru. Dále jde o normativní správní akty - konkrétně obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, přičemž školení reflektuje aktuální praktické otázky stran jejich obsahu, procesu přijímání i možnostem jejich přezkumu.

Dozvíte se:

 • jak nakládat s majetkem obce v souladu se zákonem o obcích
 • jaké záměry ne (ne)musí zveřejňovat
 • k jakým změnám oproti záměru může při následném nakládání s majetkem dojít
 • jak neporušit péči řádného hospodáře
 • jaké jsou požadavky na obsah usnesení, OZV a nařízení obce
 • jaké jsou nejčastější chyby při přijímání usnesení, OZV a nařízení obce
 • jak je to s dotacemi od obce a pro obec

Lektor: JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. - advokát specializující se na právo územních samospráv, se zkušenostmi z Krajského soudu v Brně, působící na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Trvání: cca 9:30 - 13:30

Místa konání:

 • Olomouc - 13. 4. 2023
 • Frýdek-Místek - 20. 4. 2023
 • Opava - 27. 4. 2023
 • Hustopeče/Břeclav - 4. 5. 2023
 • Kuřim/Blansko - 11. 5. 2023
 • Znojmo - 18. 5. 2023
 • Zlín - 25. 5. 2023

Při registraci účasti prosím do poznámky uveďte, o jaké místo konání máte zájem. Občerstvení na místě je zajištěno. 

1 990 Kč